ใส่เลขที่พัสดุ,เลขที่ใบรับซ่อม,IMEI แล้วกดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบสถานะ  
 
     
 
 
 


 
เลขที่ใบรับซ่อม   
รุ่นโทรศัพท์ที่ส่งซ่อม   
สถานะการซ่อมเครื่อง  
สาขาที่ส่งซ่อม  
รวมค่าอะไหล่+ค่าบริการ(บาท)  
อุปกรณ์ส่งซ่อม  
สถานะการรับประกัน  
เลขที่พ้สดุส่งกลับ  
 
 
   
     
  สอบถามเกี่ยวกับเครื่องซ่อมเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-9755555  
  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น.